پنگوئن و میوه درخت کاج

عنوان کتاب: پنگوئن و میوه ی درخت کاج

نویسنده و تصویرگر: سلینا یون

مترجم: رضی هیرمندی

انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چاپ اول: 1394

رده سنی: الف و ب

توضیحات:

داستان پنگوئنی که یک میوه ی درخت کاج پیدا می کند،‌آن را به سرزمین خودش می رساند،‌ می کارد و با ناراحتی بخاطر دوری از او به خانه خود بازمی گردد.

بعد از چند سال به محل کاشت میوه درخت کاج می رود و ثمره کار خود را می بیند.

این داستان بیان موثر بودن برای دیگران و سود رساندن به آنها است و از این منظر با سوره مبارکه ماعون در ارتباط است.

سوره مبارکه ماعون در این پایه اثرگذاری و سود دهی به اطرافیان را فعال می کند. به همین دلیل این کتاب با مفاهیم سوره ی مبارکه ماعون ارتباط دارد.