نامه به والدین سوره مبارکه ماعون

برای نتیجه بخش‌تر شدن آموزش هر سوره، بهتر است خانواده‌ها نیز در جریان کار ما قرار بگیرند تا بتوانیم از همراهی آنها برای رشد فرزندانمان بهره ببریم. خوب است قبل از آموزش هر سوره، والدین را از برنامه کلاس و تغییراتی که سوره مبارکه می‌تواند در فرزندان ایجاد کند مطلع کنیم؛ این کار می‌تواند با […]

فعالیت توجه به قوانین طبیعی

برای انتقال بهتر مفهوم قانون، می‌توانیم برنامه‌ای ترتیب دهیم تا دانش‌آموزان به مدت یک هفته شاهد طلوع خورشید و سمت و سوی حرکت آن از مشرق به مغرب به عنوان قانون‌مداری آسمان باشند. برای مثال دانش‌آموزان نوبت صبح ببینند که خورشید هر روز از سمت مشرق طلوع می‌کند و ظهر موقع رفتن آنها به خانه […]

فعالیت تعیین قانون برای شادی بیشتر

با اضافه کردن قانون یا تغییر دادن قانون انواع بازی‌ها می‌توانیم اهمیت چهارچوب داشتن و منافات نداشتن قانون با لذت بردن را به بچه‌ها نشان دهیم. حتی می‌توانیم بعد از انجام هر بازی از آنها بخواهیم برای اینکه بازی شادتری را تجربه کنند، با نظر خودشان قوانین بازی را تغییر دهند.

فعالیت کاشت نهال

معمولا در کنار نهال‌ها چوبی را که به قیم معروف است، درون خاک فرو می‌کنند. سپس نهال را با نخ یا پارچه به آن می‌بندند. قیم مثال خوبی برای اعمال قانون و محدودیت در زندگی ‌است. محدودیتی که اگر برای نهال در نظر گرفته نشود، امکان رشد یا رشد مناسب را پیدا نمی‌کند. با ایجاد […]

فعالیت نقاشی پشت یکدیگر

ابتدا به سه نفر از دانش‌آموزان یک ماژیک یا گچ می‌دهیم و به آرامی در گوش سه نفر دیگر نام یکی از اشکال هندسی را می‌گوئیم. سپس به همه کلاس می‌گوئیم حالا بازی کنید. بعد از اعتراض بچه‌ها مبنی بر اینکه چگونه بازی کنند، می‌گوئیم برای اینکه یک بازی شاد داشته باشیم نیاز به چند […]

فعالیت جا دادن به یکدیگر

ابتدا یک پارچه بزرگ پهن می‌کنیم. بچه‌‌ها همزمان با پخش صوت سوره دور پارچه می‌چرخند. به محض اینکه صدا را متوقف کردیم همه باید روی پارچه بایستند. در دور بعدی پارچه را یک تا می‌زنیم و دوباره صوت سوره را پخش می‌کنیم و بازی را ادامه می‌دهیم. این کار را تا چند مرحله ادامه می‌دهیم. […]

فعالیت خیابان بی قانون

از دانش‌آموزان می‌خواهیم همگی نقش موتور و ماشین به خود بگیرند. خودمان هم نقش پلیس بی‌قانون را ایفا می‌کنیم. ماشین‌ها با هر سرعتی به هر سمتی که می‌خواهند می‌رانند و پلیس هم که قانون ندارد، دست‌هایش را به هر سمتی می‌چرخاند و مدام سوت می‌زند. طبیعی است که بین ماشین‌ها برخورد و تصادف پیش می‌آید […]

فعالیت مسابقه اذان گویی

برای آموزش اهمیت توجه به نماز اول وقت، مسابقه اذان گویی ترتیب می‌دهیم تا داوطلبان در وقت نماز در مدرسه اذان بگویند.

فعالیت قرار سحرگاه

از همه بچه‌ها بخواهیم در یک روز معین، دقایقی قبل از اذان صبح بیدار شده و از پنجره به آسمان نگاه کرده و به تماشای طلوع فجر مشغول شوند تا اذان صبح را بگویند و در اول وقت نماز صبح را بخوانند.