موقعیت‌های تحسین‌برانگیز

هنگامی که دانش‌آموزان در حال انجام یک کار زیبا هستند یا رفتاری خوب از خود نشان می‌دهند، به آنها بگوییم: «بچه‌ها! همین‌طور که دارید این کار زیبا را انجام می‌دهید، یک سوره حمد بخوانیم/ بچه‌ها چه کار خوبی انجام دادید؛ چقدر رفتار زیبا و قابل توجهی از خودتان نشان دادید.» خوب است وقتی بچه‌ها سوره حمد می‌خوانند، بدانند از این سوره یاد گرفته‌اند که انسان باید زیبایی‌ها را ببیند و رفتارهای زیبا و قابل تحسین از خود نشان دهد؛ یعنی خواندن سوره حمد این مفهوم را برایشان زنده کند.