نامه به والدین سوره مبارکه حمد

برای نتیجه بخش‌تر شدن آموزش هر سوره، بهتر است خانواده‌ها نیز در جریان کار ما قرار بگیرند تا بتوانیم از همراهی آنها برای رشد فرزندانمان بهره ببریم. خوب است قبل از آموزش هر سوره، والدین را از برنامه کلاس و تغییراتی که سوره مبارکه می‌تواند در فرزندان ایجاد کند مطلع کنیم؛ این کار می‌تواند با […]

بره سفید

https://fahmeghoran.ir/dabestan-sorehee/sound/hamdsond/dastan_hamd3.mp3

انتقال مفاهیم سوره حمد با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه حمد توجه به زیبایی های اطرافمان است. معلم محترم می تواند با کمک این نقاشی دانش آموزان را به این موضوع توجه دهد. Your browser does not support the video tag.