قرائت سوره

می‌توانیم قرائت مجلسی یا ترتیل سوره را پخش کنیم؛ یا خودمان سوره را آیه به آیه بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.

ـ بچه‌ها در حالی که دست یکدیگر را گرفته‌اند، سوره حمد را هم‌خوانی کنند؛

ـ در حالی سوره حمد را بخوانند که لبخندی زیبا روی لب دارند و به یکدیگر لبخند می‌زنند؛

ـ در حالی که برای دوست خود کاردستی درست می‌کنند یا یک نقاشی زیبا می‌کشند، سوره حمد را بخوانند؛

در حالی که ما یا یک نفر از بچه‌ها به لباس دانش‌آموزان عطری ملایم و خوشبو می‌زنیم، از آنها بخواهیم سوره حمد را با صدایی آرام جمع‌خوانی کنند؛

ـ در حالی که تصویری زیبا از کتاب درسی خود پیدا می‌کنند، سوره حمد را هم‌خوانی کنند؛

ـ در حالی که تصاویری از رنگین‌کمان به بچه‌ها نشان می‌دهیم، سوره را یکصدا با هم بخوانیم؛

ـ در حالی که کاربرگ‌هایی را در ارتباط با سوره حمد رنگ‌آمیزی می‌کنند، سوره را بخوانند؛

ـ از بچه‌ها بخواهیم چشمان خود را ببندند، خود را میان باغی سرسبز و پر از گل معطر تصور کنند و سپس سوره حمد را بخوانند.

ـ هنگام نقاشی کشیدن با موضوع سوره حمد، سوره را هم‌خوانی کنند؛

ـ در حالی که تصاویری از زیبایی‌های طبیعت و جهان به بچه‌ها نشان می‌دهیم، سوره را یکصدا با هم بخوانیم؛

ـ آینه‌ای سر کلاس ببریم؛ آن را جلوی دید بچه‌ها بگیریم و آنها در حالی که به چهره‌های معصوم خود در آینه نگاه می‌کنند، سوره حمد را بخوانند؛

و …