فعالیت نمایشگاه کلاسی

این فعالیت برگزاری یک نمایشگاه است که در آن فضایی را به وجود می‌آوریم که همه دانش‌آموزان هم خودشان تحسین شوند و هم دوستانشان را تحسین کنند. لازم است قبلا به دانش‌آموزان اطلاع داده باشیم که قرار است در جلسه آینده هرکس یکی از کارهایی را که خوب انجام می‌دهد، به همه کلاس نشان دهد. انواع کارها از قبیل کارهای هنری، ساخت کاردستی، فعالیت ورزشی، شیرین کاری، درست کردن خوراکی، قصه گویی، اجرای نمایش و … . افرادی که مهارت‌هایی از قبیل قصه‌گویی یا بیان خاطره و… دارند روبروی همه دانش‌آموزان آن را اجرا می‌کنند و کسانی که ساخته دست خودشان را همراه آورده‌اند، آن را روی میزشان برای نمایش می‌گذارند. لازم است هنگام دیدن کارهای بچه‌ها با نشاط و هیجان آنها را تحسین کنیم. می‌توان از یک معلم دیگر مدرسه، ناظم یا مدیر مدرسه هم دعوت کنیم تا از نمایشگاه کلاسیمان دیدن کنند. استفاده از انواع شیوه‌های تحسین و واکنش‌هایمان بچه‌ها را سر ذوق می‌آورد. می‌توان این فعالیت را در چند جلسه انجام داد، هربار چند دقیقه ابتدائی کلاس را برای تحسین کار بچه‌ها اختصاص دهیم، تا وقتی که همه دانش‌آموزان لذت تحسین شدن و تحسین کردن را بچشند.