فعالیت رنگ‌آمیزی پازل

روی یک مقوای بزرگ طرحی زیبا می‌‌کشیم و سپس با بریدن آن و تبدیلش به قطعات کوچک، یک پازل درست می‌کنیم. کلاس را به چند گروه تقسیم کرده و به هر گروه یک قطعه از پازل را می‌دهیم تا رنگ کنند. هماهنگی اعضای گروه در رنگ زدن قطعات برای داشتن یک تصویر زیبا و منسجم نمونه‌ای از یک کار زیباست. در حین کارِ گروه‌ها به آنها سر زده و تعاملشان را با یکدیگر در کارِ گروهی و رنگ زدنشان بررسی و تحسین می‌کنیم. در پایان یک پازل بزرگ و زیبا داریم. می‌توانیم آن را در کلاس یا راهرو نصب کنیم.