خاطره انجام یک کار زیبا

دانش‌آموزان می‌توانند در کلاس، خاطرات خود را از موقعیت‌هایی تعریف کنند که کاری زیبا انجام داده‌اند یا رفتاری قابل تحسین از خود نشان داده‌اند و مورد تحسین قرار گرفته‌اند. می‌توانیم در پایان خاطره هریک از بچه‌ها، به عنوان تشویق او سوره حمد را هم‌خوانی کنیم.