یه قدم فیلی یه قدم مورچه ای

این بازی از جمله بازی‌های معروف است که اکثر ما با آن آشنایی داریم و می‌توانیم برای خواندن سوره از آن استفاده کنیم. به همین دلیل در بخش خواندن سوره بیان شده است. دانش‌آموزان در انتهای نمازخانه یا کلاس به ترتیب در کنار یکدیگر می‌ایستند. هر آیه‌ای را که از سوره می‌خوانیم آنها یک قدم به جلو برمی‌دارند. اندازه قدم را هر بار می‌توانیم اعلام کنیم. مثلا بگوییم یک قدم مورچه‌ای، آیه اول را همه با هم بخوانیم و بعد بچه‌ها یک قدم مورچه‌ای بردارند؛ سپس بگوییم یک قدم فیلی و آیه دوم را بخوانیم و بعد یک قدم فیلی بردارند؛ به همین شکل بچه‌ها با قدم‌های کوچک و بزرگ حرکت می‌کنند و به ما نزدیک می‌شوند.

این بازی را به سبک دیگری نیز می‌توانیم پیش ببریم. اگر نمی‌خواهیم بین خواندن سوره سخن دیگری بگوییم، خودمان در طرف دیگر زمین می‌ایستیم و الگوی حرکت بچه‌ها می‌شویم؛ به این معنا که مثلا آیه اول را می‌خوانیم و یک قدم کوچک برمی‌داریم و بچه‌ها مثل ما آیه را می‌خوانند و قدم کوچک برمی‌دارند؛ بعد آیه دوم را می‌خوانیم و سه بار لِی لِی می‌رویم و بچه‌ها هم همین کار را انجام می‌دهند تا زمانی که با قدم‌های مختلف و متنوع به آخر سوره و یا انتهای مسیر برسند. در انتهای بازی نیز همه دستشان را روی دست ما می‌گذارند و با هم می‌گوییم «یا رسول الله». این فعالیت از جمله فعالیت‌های مورد علاقه دانش‌آموزان است و تا پایه چهارم می‌توان از آن استفاده کرد.

این فعالیت مناسب پایه های اول، دوم، سوم و چهارم می باشد.