کارهای شبانه و روزانه

تابلو کلاس را به دو قسمت تقسیم می ­کنیم. در یک طرف عکس خورشید و در طرف دیگر عکس ماه را می­ چسبانیم. تمام کارهایی که در روز یا شب انجام می­ شوند را روی کارت­هایی نوشته، داخل یک می­ گذاریم. سپس با پرتاب شکلات، بازی را شروع می­ کنیم. به هر دانش‌آموزی که شکلات افتاد، یک آیه از سوره شمس را می­ خواند و از داخل سبد یک کارت برمی دارد. او باید کارت را با توجه به اینکه در روز یا شب انجام می­ شود به قسمت مربوطه روی تابلو بچسباند. این کار را آنقدر ادامه می­ دهیم تا همه دانش­ آموزان حداقل یکبار به پای تخته بیایند.