پیشنهادی برای شروع؛ گفتگو با آینه

خوب است در اولین جلسه تدریس سوره مبارکه کوثر همراه با یک آینه وارد کلاس شویم. از تک تک دانش‌آموزان بخواهیم به نوبت در حالی‌ که به تصویر خود در آینه نگاه می‌کنند یکی از خوبی‌هایشان را به خود بگویند. بعد از آن، ما هم به عنوان تأیید خوبی هرکدامشان می‌گوییم: «بله درست است. حتی آینه هم این را به شما گفت!» می‌توانیم در پایان ابرازی از سر شکرگزاری داشته باشیم و خدا را به خاطر این همه خوبی و پاکی که در وجود ما گذاشته شکر کنیم.

از بچه‌ها بواهیم به نوبت چند صفت از صفات خوب و زیبای فطری خود را نام ببرند.

خوب است با ماژیک در بالاترین بخش آینه عبارتی مانند «پسر/دختر رسول» و یا «شبیه حضرت محمد مصطفی صلّی‌الله‌علیه‌وآله/ حضرت زهرا(س)» بنویسیم.