نمایش تجربه ای بزرگ برای خرس کوچک

همین داستان‌ می‌تواند به صورت نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود. بچه‌ها می‌توانند بعد از شنیدن این داستان، نقش قهوه ای و دوستش را بگیرند و آن را در کلاس اجرا کنند. خوب است بدانند موضوع نمایش انجام نشدن فردی برخی کارها است که از سوره قریش یاد گرفته‌اند؛ در این صورت در حین اجرای نمایش می‌توانند گفتگوها و جزئیات داستان را با خلاقیت خودشان تغییر دهند.