نمایش با یک ضرب‌المثل

استفاده از منبع غنی ضرب المثل‌ها متناسب با اهداف سوره‌ها فرصت مناسبی برای بیان هدف سوره ناس در این پایه است. بدین‌ منظور می‌توانیم ضرب‌المثل «‌با یک دست دو تا هندوانه برداشتن» را سر کلاس مطرح کرده و به این بهانه محدود بودن توان‌ها و ضرورت انتخاب بهترین کار از بین کارهای خوب برای کسب موفقیت را یادآوری ‎کنیم. خوب است از دانش‌آموزان بخواهیم به صورت داوطلبانه نمایش یک میوه فروش را در دو موقعیت بازی کنند. یکی جا به جا کردن انبوه هندوانه‌های خیالی با روش هر دو دست دو هندوانه و در نتیجه شکستن تعداد زیادی از آنها و به تأخیر افتادن کار؛ و دیگری پیدا کردن راه‌های متنوع برای این کار با خلاقیت خود دانش‌آموزان و در نتیجه انجام شدن کار میوه فروش در زمان لازم. فضای طنزگونه ضرب‌المثل‌ جو شادی را در کلاس به وجود می‌آورد.