نماهنگ سوره غاشیه

انسان می­تواند با دقت بر روی پدیده­ های اطراف خود و تمرکز بر روی نحوه خلقت آن ها، قدرت تفکر و نگاه عاقبت­ گرایانه خود را تقویت کند و از طبیعت و پدیده­ ها به عنوان یک معلم در کلاس خداشناسی استفاده نماید. نگاه به کوه، شتر، آسمان و سایر پدیده­ها از منظر سوره مبارکه غاشیه عاملی برای بهبود نگاه آخرت­ گرایانه انسان می ­باشد. 

خانم عطائی برای آموزش فهم قرآن سوره غاشیه توجه دانش ­آموزان خود را به نحوه خلقت شتر و از طریق کلیپ زیر جلب کرده ­اند