معرفی کتاب «محمد مثل گل بود»


عنوان کتاب: محمد(صل الله علیه و آله) مثل گل بود

نویسنده: غلامرضا حیدری ابهری

تصویرگر: سام سلماسی

انتشارات: بوستان فدک
چاپ اول: ۱۳۹۳
رده سنی: ب و جمجموعه محمّد(ص) مثل گل بود، اثری برای آموزش سبک زندگی پیامبر(ص) به کودکان است.
ساختار اثر حاضر به گونه ای طراحی شده که کودکان، حضور پیامبر(ص) را در زندگی عادی خود حس کنند و به راحتی بتوانند از آن حضرت الگو بگیرند.
کتاب حاضر با معرفی رفتارهایی که موجب نزدیکی به پیامبر(ص) و نیز فاصله گرفتن از ایشان می شود، می تواند در آموزش مفاهیم سوره مبارکه مسد در این پایه، بکار برود.