مصادیق زیبایی‌

به صورت مجزا تعدادی معما طرح می‌کنیم شامل  زیبایی های دیدنی، زیبایی چشیدنی(طعم و مزه‌های خوب)، زیبایی بوییدنی(انواع بوی گل‌ها، بوی میوه‌ها، بوی عطرها و …) ، زیبایی ذره‌بینی(هر نوع زیبایی که باید دقت بیشتری در دیدن آن به خرج داد مانند زیبایی یک کفشدوزک)، زیبایی در حیوانات، زیبایی در گیاهان و … صوت سوره را پخش می‌کنیم و از دانش‌آموزان می‌خواهیم قبل از اتمام صوت پاسخ معما را حدس بزنند. تا زمانی که صوت سوره به پایان برسد، فرصت دارند حدس بزنند.
همچنین می‌توانیم یک کلیپ درهم از انواع زیبایی های نام برده تهیه کنیم و بعد از اتمان پخش آن از دانش‌آموزان بپرسیم چه تعداد زیبایی خوردنی؟ چه تعداد زیبایی بوییدنی؟ و… میتوانیم سوال ها را قبل از پخش کلیپ نیز ارائه دهیم .