مسابقه مناسبت های هجری و قمری

از دانش‌آموزان می‌خواهیم مناسبت ­هایی که به ذهن­شان می­ رسد را بگویند. آنها را بالای تخته می­ نویسیم. آن­گاه توضیحاتی راجع به سال قمری و شمسی می‌دهیم. سپس تخته را دو قسمت می‌کنیم؛ یک طرف تخته، ماه­ های سال شمسی و طرف دیگر، ماه ­های سال قمری را می­ نویسیم. سپس بر اساس تقویم شمسی و قمری، وقایع و مناسبت‌هایی که بچه‌ها اعلام کرده بودند را در مقابل ماه مربوطه یادداشت می‌کنیم. ماه­ ها و مناسبت­ های شان را چندین بار با بچه‌ها دوره می‌کنیم. سپس تخته را پاک کرده و یک مسابقه ردیفی برگزار می­ کنیم. به این صورت که اسم یک مناسبت را می‌گوییم، دانش‌آموزی که از هر ردیف پاسخ صحیح را بدهد، آن ردیف امتیاز دریافت می‌کند.