قرائت سوره

خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا از دانش‌آموزی که سوره را حفظ است بخواهیم که بخواند، یا ما بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.

یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

– بچه‌ها در حالی که میزان صدای خود را با هماهنگی معلم کم و زیاد می‌کنند، سوره را با هم بخوانند؛ یا سعی کنند بدون اینکه هیچ صدایی داشته باشند سوره را بخوانند.

– بچه‌ها روی یک پای خود بایستند و چشمان خود را ببندند؛ تلاش کنند تعادل خود را حفظ نمایند و سوره را بخوانند. حفظ تعادل با چشمان بسته سخت‌تر است.

– در حالی که تصاویری زیبا و با کیفیت از آسمان و سیارات پخش می‌کنیم، از دانش‌آموزان بخواهیم سوره را جمع‌خوانی کنند.

– در حالی که خوراکی‌هایی طبیعی، سالم و خوشمزه مانند انگور، انجیر، پسته و … بین بچه‌ها پخش می‌کنیم، همه با هم سوره را بلند و زیبا بخوانیم.

– در حالی که یک قاب عسل به دست گرفته‌ایم و به بچه‌ها نشان می‌دهیم، از آنها بخواهیم سوره را منظم و هماهنگ همچون نظم شش ضلعی‌های موم، هم‌خوانی کنند. سپس عسل را بین همه پخش کنیم تا شیرینی آن را پس از خواندن سوره بچشند.

– و …

در این شیوه بهتر است عبارت‌ها طوری کوتاه باشد که دانش‌آموزان کلاس سوم به راحتی بتوانند آنها را تکرار کنند.