نامه به والدین سوره مبارکه توحید

برای نتیجه بخش‌تر شدن آموزش هر سوره، بهتر است خانواده‌ها نیز در جریان کار ما قرار بگیرند تا بتوانیم از همراهی آنها برای رشد فرزندانمان بهره ببریم. خوب است قبل از آموزش هر سوره، والدین را از برنامه کلاس و تغییراتی که سوره مبارکه می‌تواند در فرزندان ایجاد کند مطلع کنیم؛ این کار می‌تواند با […]

شعر گاو عزیز

شعر گاوعزیز آمدم ببینمت گاو ساکت و عزیز چند جرعه شیر هم توی ظرف من بریز چیزهای خوشمزه می‌دهی به غیر شیر ماست می‌دهی به ما دوغ و خامه و پنیر خنده‌ام گرفته است گاو ما چه ناقلاست مادرم شنید و گفت: مهربانی خداست شاعر: ندبه محمدی

انتقال مفاهیم سوره توحید با کمک نقاشی

یکی از محورهای سوره مبارکه توحید توجه به مخلوقات خداوند است. معلم محترم می تواند همراه با کشیدن این نقاشی توجه دانش آموزان را به این موضوع جلب نماند. Your browser does not support the video tag.

نقاشی

برای دادن موضوع نقاشی متناسب با سوره توحید دستمان بسیار باز است. همین که دانش‌آموزان چند گل با شکل‌ها و رنگ‌های متفاوت بکشند، نقاشی سوره توحید کشیده‌اند. اقیانوس با موجودات دریایی‌‌اش، جنگل با حیوانات متنوعش، آسمان با خورشید و ماه و ستاره‌اش، چهره یک انسان با چشم و گوش و دهان و بینی، همه و […]

سوره توحید و درس علوم پایه اول

در کتاب‌های درسی هرگاه با انواع مخلوقات خصوصا مخلوقاتی که باعث شگفتی بچه‌ها می‌شوند مواجه شدیم، می‌توانیم سوره مبارکه توحید را بخوانیم و یادآوری نماییم. در درس «دنیای گیاهان» خوب است با توجه به پیام سوره توحید، انواع گیاهان را به دانش‌آموزان نشان دهیم. نشان دادن خود گیاهان بهتر از نشان دادن عکس آنهاست. در […]

سوره توحید و درس ریاضی پایه اول

در کتاب‌های درسی هرگاه با انواع مخلوقات خصوصا مخلوقاتی که باعث شگفتی بچه‌ها می‌شوند مواجه شدیم، می‌توانیم سوره مبارکه توحید را بخوانیم و یادآوری نماییم. می‌توانیم به بچه‌ها یاد بدهیم که درس‌های مختلفی که ما در کتاب ریاضی یاد می‌گیریم، همه به واسطه قدرت ذهنی عجیبی است که خدا به انسان داده است. اگر خدای […]

سوره توحید و درس فارسی پایه اول

در درس 8 «دریا» صفحه 51، خوب است جهت مرور سوره توحید ضمن توجه دادن دانش‌آموزان به عظمت دریا، راجع به انواع مخلوقاتی که در دریا زندگی می‌کنند از آنها سوال بپرسیم. در درس 9 «لک لک» صفحه 54، تنوعی از پرندگان به تصویر کشیده شده‌اند. می‌توانیم با جلب نمودن توجه دانش‌آموزان به انواع پرندگان […]

سوره توحید و درس قرآن پایه اول

در کتاب‌های درسی هرگاه با انواع مخلوقات خصوصا مخلوقاتی که باعث شگفتی بچه‌ها می‌شوند مواجه شدیم، می‌توانیم سوره مبارکه توحید را بخوانیم و یادآوری نماییم. در درس دوم، تصویر آبشار را به عنوان یکی از مخلوقات عظیم و باشکوه خداوند مشاهده می‌کنیم. خوب است هنگام گفتگو راجع به این مخلوق خداوند سوره توحید را با […]

تماشای دنیای زیر آب

با توجه به اینکه هدف تربیتی سوره مبارکه حمد در مورد دیدن زیبایی‌هاست، می‌ توانیم توجه دانش‌آموزان را به زیبایی‌های مخلوقاتی که در این نماهنگ هستند جلب کنیم و با گفتن “به به” و “الحمدلله” زیبا دیدن مخلوقات خداوند را در آنها تقویت کنیم.