قرائت سوره

برای مواجه کردن بچه‌ها با سوره مبارکه، مهم‌ترین کار، خواندن سوره است که اصلی‌ترین برنامه فهم قرآن به حساب می‌آید، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص ندهد. بهره‌مندی از روش‌های متنوع در خواندن سوره‌ها، کمک می‌کند که دانش‌آموزان از خواندن و شنیدن سوره لذت ببرند.[1]

ممکن است خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا از دانش‌آموزی که سوره را حفظ است بخواهیم سوره را بخواند، یا ما هر آیه یا عبارت را بخوانیم و بچه‌ها تکرار کنند.[2] یکی از بهترین روش‌ها هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، فعالیت‌هایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

ـ دانش‌آموزان در حالی که توپی را به سرعت دست به دست می‌کنند و به هم پاس می‌دهند، با هم سوره ناس را بخوانند.

ـ در حالی که چهره‌ای بی‌حال و خواب‌آلوده به خود گرفته‌اند، با صدایی آرام سوره را هم‌خوانی کنند. سپس در حالی که حالتی با نشاط و قبراق دارند، سوره را محکم، هماهنگ و بلند بخوانند.

ـ در حالی که یک نفر با سرعت طناب می‌زند، سایر کلاس سوره را برایش بخوانند.

ـ در حالی که آماده ورزش می‌شوند، سوره را بخوانند.

ـ یک نفر ادای راه رفتن را با بی‌حالی و خستگی دربیارود، بچه‌ها سوره ناس را برایش بخوانند، سپس آن دانش‌آموز انرژی بگیرد و بقیه مسیر را به سرعت طی کند.

 

[1]  برای آشنایی با برخی از روش‌های خواندن سوره‌ها، می‌توانید به کتاب «معرفی طرح فهم قرآن در دبستان» از همین مجموعه مراجعه فرمایید.

[2]  در این شیوه لازم است عبارت‌ها طوری تقطیع شوند که دانش‌آموزان به راحتی بتوانند آنها را تکرار کنند.