فعالیت یک دقیقه‌ پیشنهاد

دانش‌آموزان میزگردی با موضوع «راهکارهای موثر برای برپائی هرچه با کیفیت‌تر نماز جماعت» و همچنین «رفع نیاز دیگران با استفاده از موقعیت نماز جماعت» برگزار می‌کنند. هرکدام از آنها می‌توانند پیشنهادات خود را به قدر یک دقیقه، با سرعت بگویند و بنشینند. ما نیز در پایان پیشنهاد برتر را با رأی‌گیری انتخاب و سپس در صورت امکان اجرا، آن را در نمازخانه اجرا می‌کنیم.