فعالیت کار خیر جمعی و نماز جماعت

تولید انواع وسایل هنری و… برای هدیه دادن به مناطق محروم و یا فروش آنها به نفع محرومان یکی از روش‌های متداول در بسیاری از مدارس است. خوب است این کار طی چند جلسه و در موقعیتی قبل یا بعد از نماز جماعت و در محیط نمازخانه انجام شود. اگر مدرسه نمازخانه ندارد، می‌توانیم یک […]

فعالیت خطاطی

می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم هدف سوره ماعون را در قالب یک عبارت یا یک جمله با خطی خوش بنویسند؛ نوشته‌های آنها را جمع کنیم و در طول مدتی که روی سوره وقوف داریم، به دیوار کلاس نصب کنیم تا زمان سوره بعدی فرا برسد. می‌توانیم از جملات یا عباراتی مانند «نماز، نیاز، ماعون»، «تا توانی […]

فعالیت طراحی دیوارکوب

تعدادی حدیث کوتاه و زیبا راجع به اهمیت و آداب کمک به محرومان تهیه می‌کنیم و از دانش‌آموزان می‌خواهیم به صورت گروهی چند دیوارکوب‌ متنوع با محتوای این احادیث درست کرده و با آن فضای نمازخانه را تزئین کنند. حتی می‌توانند با آنها پازل درست کرده و به این طریق بعد از نماز جماعت مسابقه […]

فعالیت یک دقیقه‌ پیشنهاد

دانش‌آموزان میزگردی با موضوع «راهکارهای موثر برای برپائی هرچه با کیفیت‌تر نماز جماعت» و همچنین «رفع نیاز دیگران با استفاده از موقعیت نماز جماعت» برگزار می‌کنند. هرکدام از آنها می‌توانند پیشنهادات خود را به قدر یک دقیقه، با سرعت بگویند و بنشینند. ما نیز در پایان پیشنهاد برتر را با رأی‌گیری انتخاب و سپس در […]