فعالیت کتاب برای همه

یکی از کمبود‌های مهمی که لازم است توجه دانش‌آموزان را به آن جلب کنیم، نیاز به مطالعه کافی برای همه افراد جامعه است. ممکن است هرکدام از دانش‌آموزان در خانه تعدادی کتاب خوب داشته باشند که برایشان تکراری شده اما مطالعه آن برای یکی از دوستانشان و یا اقشار محروم جامعه که کمتر امکان تهیه کتاب دارند، بسیار دوست‌داشتنی باشد. از دانش‌‌آموزان می‌خواهیم با هماهنگی والدین، یک یا چند کتاب داستان با خود به مدرسه بیاورند. ترجیحا به نمازخانه رفته و با کتاب‌ها یک بازی ترتیب دهیم. از آن‌ها بخواهیم یک کتاب را روی سرشان بگذارند. دست‌هایشان را کنار گوش شبیه لحظه تکبیره‌الاحرام نگه دارند و در حال خواندن سوره ماعون در مسیری حرکت کرده و مراقب باشند که کتاب نیفتد. پس از پایان بازی با کمک یکدیگر کتاب‌ها را برای ارسال به مدارس مناطق محروم و یا استفاده سایر دانش‌آموزان مدرسه آماده می‌کنیم.