فعالیت کاشت نهال

معمولا در کنار نهال‌ها چوبی را که به قیم معروف است، درون خاک فرو می‌کنند. سپس نهال را با نخ یا پارچه به آن می‌بندند. قیم مثال خوبی برای اعمال قانون و محدودیت در زندگی ‌است. محدودیتی که اگر برای نهال در نظر گرفته نشود، امکان رشد یا رشد مناسب را پیدا نمی‌کند. با ایجاد امکان تجربه نهال‌کاری برای بچه‌ها، به خوبی می‌توانیم اهمیت قوانین در زندگی را به آنها نشان دهیم.