فعالیت بادکنک خندان

این بازی را در فضای نمازخانه برگزار می‌کنیم. ابتدا به هر دانش‌آموز یک بادکنک می‌دهیم. اجازه می‌دهیم هرکدام به تنهائی چند دقیقه‌ای با بادکنک‌هایشان بازی کنند. بعد از اینکه از بازی به این روش خسته شدند، از آنها می‌پرسیم آیا می‌توانند قوانینی برای جذاب‌تر شدن بازی تعیین کنند؟ پس از اینکه ایده‌هایشان را مطرح کردند […]

فعالیت تعیین قانون برای شادی بیشتر

با اضافه کردن قانون یا تغییر دادن قانون انواع بازی‌ها می‌توانیم اهمیت چهارچوب داشتن و منافات نداشتن قانون با لذت بردن را به بچه‌ها نشان دهیم. حتی می‌توانیم بعد از انجام هر بازی از آنها بخواهیم برای اینکه بازی شادتری را تجربه کنند، با نظر خودشان قوانین بازی را تغییر دهند.

فعالیت کاشت نهال

معمولا در کنار نهال‌ها چوبی را که به قیم معروف است، درون خاک فرو می‌کنند. سپس نهال را با نخ یا پارچه به آن می‌بندند. قیم مثال خوبی برای اعمال قانون و محدودیت در زندگی ‌است. محدودیتی که اگر برای نهال در نظر گرفته نشود، امکان رشد یا رشد مناسب را پیدا نمی‌کند. با ایجاد […]

فعالیت جا دادن به یکدیگر

ابتدا یک پارچه بزرگ پهن می‌کنیم. بچه‌‌ها همزمان با پخش صوت سوره دور پارچه می‌چرخند. به محض اینکه صدا را متوقف کردیم همه باید روی پارچه بایستند. در دور بعدی پارچه را یک تا می‌زنیم و دوباره صوت سوره را پخش می‌کنیم و بازی را ادامه می‌دهیم. این کار را تا چند مرحله ادامه می‌دهیم. […]

فعالیت توجه به قوانین طبیعی

برای انتقال بهتر مفهوم قانون، می‌توانیم برنامه‌ای ترتیب دهیم تا دانش‌آموزان به مدت یک هفته شاهد طلوع خورشید و سمت و سوی حرکت آن از مشرق به مغرب به عنوان قانون‌مداری آسمان باشند. برای مثال دانش‌آموزان نوبت صبح ببینند که خورشید هر روز از سمت مشرق طلوع می‌کند و ظهر موقع رفتن آنها به خانه […]

فعالیت ارتباط با کوچکترها

از دانش‌آموزان می‌خواهیم حالا که سوره ماعون را یاد گرفته‌‌اند حواسشان به بچه‌های آمادگی یا پیش دبستانی باشد. مثلا به ‌آنها سلام کنند و احوالشان را بپرسند تا آنها هم یاد بگیرند یا به آنها بگویند ما شما را دوست داریم و دوست شماییم تا احساس ناامنی آنها از بین برود. خوب است بگوئیم آنها […]

فعالیت نقاشی پشت یکدیگر

ابتدا به سه نفر از دانش‌آموزان یک ماژیک یا گچ می‌دهیم و به آرامی در گوش سه نفر دیگر نام یکی از اشکال هندسی را می‌گوئیم. سپس به همه کلاس می‌گوئیم حالا بازی کنید. بعد از اعتراض بچه‌ها مبنی بر اینکه چگونه بازی کنند، می‌گوئیم برای اینکه یک بازی شاد داشته باشیم نیاز به چند […]