فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ کارهای خوب بی‌وقفه

اولین باری که قصد داریم برای بچه‌ها سوره ناس را بخوانیم، می‌توانیم با دو گلدان گل وارد شویم. یک گلدان که پر از گل‌ و غنچه‌ است و زود به زود و به تعداد زیاد گل می‌دهد؛ مانند انواع گل رز، یاس رازقی، شمعدانی و …؛ و یک گلدان از گیاهی که دوره گل‌دهی کوتاه و با تعداد کم دارد؛ مانند گل پامچال یا انواع کاکتوس‌های گل‌دار. گیاهان دسته اول به همان گل‌های ابتدائی اکتفا نمی‌کنند و همیشه منتظر به بار نشستن غنچه‌های بعدی خود هستند؛ در حالی که گیاهان دسته دوم به‌ ندرت و آن‌ هم به تعداد کم گل می‌دهند. این شروع، زمینه خوبی برای ورود به مباحث سوره ناس در این پایه است. هرچند کم بودن گل‌های یک گیاه، عیب محسوب نمی‌شود اما این مقایسه می‌تواند مثالی برای مطرح کردن بی‌وقفه انجام دادن کارهای خوب باشد.