فعالیت پیشنهادی برای شروع؛ مهمان با نشاط

می‌توانیم برای اولین باری که می‌خواهیم سوره را در کلاس مطرح کنیم، یک فرد موفق را که با نشاط کارهایش را انجام می‌دهد به کلاس دعوت کرده و از او رمز رغبت داشتن به انجام کارها و تأثیر آن را بپرسیم. این فرد می‌تواند آبدارچی خوش احوال مدرسه و یا حتی یکی از کارکنان خانه بهداشت نزدیک مدرسه و… باشد. آنچه مهم است داشتن نشاط روحی نسبتا پایدار در این فرد است. خوب است قبلا از مهمان درخواست کنیم نکاتی از چگونه بانشاط بودنش را برای دانش‌آموزان بیان کند. همچنین می‌توانیم خلاصه‌ای از زندگینامه یکی از افرادی را که به این شکل زندگی کرده‌اند و به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، برای بچه‌ها بخوانیم.