فعالیت پرسش و پاسخ سریع

از دانش‌آموزان می‌خواهیم به سؤالاتی مانند نمونه‌ زیر پاسخ بدهند:

آیا یک نفر از شما میتواند به تنهائی «آب درون رودها» را در دسترس ما قرار بدهید؟ چه کسانی در این کار باهم ایلاف کرده اند؟

در پاسخ به بخش اول سؤال همه با هم بلند «نه» بگویند و در پاسخ به بخش دوم سؤال انواع مشاغل را مطرح کنند. در این فعالیت باید  اهمیت کار جمعی و امکان پذیر نبودن انجام فردی موارد مطرح شده برای همه واضح شود. سؤالات مطرح شده بهتر است شامل نمونه‌هائی چون : برق، نان، انواع موادغذائی، مسافرت و… باشد؛ مواردی که مرتبط با تأمین انواع نیازهای انسان با استفاده از طبیعت است. مخاطب قرار دادن یکی از دانش‌آموزان بصورت تصادفی، و بالا بردن سرعت پرسش و پاسخ باعث افزایش نشاط و هیجان این فعالیت می‌شود.