فعالیت هدیه دادن

از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سوره حمد در پایه پنجم، هدیه دادن است. خوب است ضمن آموزش سوره حمد دانش‌آموزان در این سن با مقوله‌ای به نام هدیه دادن بیش از پیش آشنا شوند و آن را از جمله کارهای متناسب با سوره حمد بشناسند. هدیه‌هایی برای مسافران اربعین، هدیه‌هایی متناسب و درخور برای ارسال به خانه سالمندان و آسایشگاه‌ها، هدیه‌ای برای اطرافیان و … برای این منظور خوب و قابل و توجه است. لازم نیست دانش‌آموزان برای این کار به تکلف بیفتند؛ گاهی ساخت یک کاردستی و هدیه دادن آن در نهایت سادگی و صمیمیت سبب خوشحالی طرف مقابل و در نتیجه عمل به هدف سوره حمد در این پایه می‌شود.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.