فعالیت نمایشگاه کلاسی

برپایی یک نمایشگاه کوچک کلاسی توسط دانش‌آموزان به تثبیت و وارد شدن مفهوم سوره در زندگی آنها کمک زیادی می‌کند. قالب‌های متنوعی مانند خوش‌نویسی شعارهای سوره، نقاشی مرتبط با سوره، یک خاطره از خود بعد از وارد شدن سوره ناس به زندگی‌، عکس، نماهنگ یا هرگونه تولید صوتی یا تصویری و… در این زمینه در نمایشگاه قابل ارائه هستند.