فعالیت نقاشی

از آنجایی که نقاشی کشیدن در این پایه، یکی از علاقه‌مندی‌های کودکان است و در عین حال جزء فعالیت‌های خوب و درست در این سن به حساب می‌آید، می‌توانیم قسمتی از زنگ را به کشیدن نقاشی اختصاص دهیم. به طور طبیعی موضوع نقاشی به هنگام آموزش سوره مسد در این پایه، آسیب‌هایی است که برای بچه‌ها بیان کرده‌ایم. کشیدن یک دندان تمیز و سالم در کنار یک دندان خراب، کشیدن کودکی که همیشه در حال خوابیدن است در کنار تصویر کودکی که در حال درس خواندن یا ورزش کردن است، کشیدن چهره‌ای که اخمو است در کنار چهره‌ای که خندان است، می‌تواند موضوع ساعت نقاشی آنها باشد. بهتر است در نقاشی، نقطه مقابل آسیب هم کشیده شود تا هر دو تصویر در ذهن کودک نقش ببندد. ضمنا توجه داریم که همه این موضوعات، متناسب با توانمندی هر یک از دانش‌آموزان در این پایه ترسیم ‌می‌گردد و ما انتظار نقاشی‌های حرفه‌ای و خاص از آن ها نداریم.