فعالیت نشانه گیری آسیب

با همراهی بچه‌ها اسامی چند آسیب را روی چند بادکنک می‌نویسیم و بادکنک‌ها را در گوشه‌ای از کلاس می‌گذاریم. سپس از بچه‌ها می‌خواهیم که به شکل کاملا منظم در صف بایستند و از فاصله دور به وسیله یک شیء تیز مانند یک مدادنوکی غیرقابل استفاده یا دارت سوزنی و … بادکنک‌ها را نشانه بگیرند و آسیب‌ها را بترکانند؛ هم‌زمان با صدای ترکیدن بادکنک‌ها نیز بچه‌ها فریاد «الله اکبر» سر دهند. می‌توانیم به بچه‌ها‌ بگوییم آسیب مانند دشمن، تو خالی است و فقط صدا دارد.

ملاحظه: مراقب پرتاب اشیاء تیز توسط دانش‌آموزان باشیم؛ برای این امر لازم است حتما همه دانش‌آموزان در صف بمانند و نظم را رعایت کنند