فعالیت مصادیق زیبایی‌

روی چند برگه کوچک به صورت مجزا می‌نویسیم زیبایی دیدنی، زیبایی چشیدنی(طعم و مزه‌های خوب)، زیبایی بوییدنی(انواع بوی گل‌ها، بوی میوه‌ها، بوی عطرها و …)، زیبایی ذره‌بینی(هر نوع زیبایی که باید دقت بیشتری در دیدن آن به خرج داد مانند زیبایی یک کفشدوزک)، زیبایی در حیوانات، زیبایی در گیاهان و … . یک نفر از دانش‌آموزان را انتخاب می‌کنیم، صوت سوره را پخش می‌کنیم و از او می‌خواهیم قبل از اتمام صوت، برگه‌ها را به ترتیب باز کند و برای هر یک، مثالی بزند. تا زمانی که صوت سوره به پایان برسد، فرصت مثال زدن وجود دارد. هر مثال یک امتیاز دارد و اگر دانش‌آموز قبل از اتمام صوت برای همه موارد یک مثال زد، می‌تواند از اول شروع کند تا امتیازش بیشتر جمع شود. هرکس امتیاز بیشتری داشته باشد برنده است.

این بازی را به صورت گروهی نیز می‌توان انجام داد؛ یعنی پس از گروه بندی کلاس، از هر گروه یک نفر را انتخاب کنیم تا امتیاز جمع کند و در نهایت امتیاز اعضای هر گروه را جمع کنیم تا برنده مشخص گردد. بهتر است هر بار مثال‌ها تازه و متنوع باشد تا ذهن بچه‌ها نسبت به زیبایی‌ها بازتر شود؛ گاهی لازم است برای تحقق این امر به بچه‌ها کمک و راهنمایی کنیم.