فعالیت مشاهده‌ ایلاف در طبیعت

 جانوران بسیاری وجود دارند که برای زنده ماندن به همکاری یکدیگر نیاز دارند. آنها با زندگی جمعی می‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کرده و از یکدیگر محافظت کنند. به عنوان نمونه زنبورهای زیادی برای انجام دادن کارهای مختلف کندو با هم همکاری می‌کنند. زنبورهای پرستار از نوزادان مواظبت می‌کنند. زنبورهای کارگر وظیفه‌ ساخت عسل و تهیه موم برای ساخت کندو را بر عهده دارند؛ آنها حتی به ملکه غذا داده و او را تمیز می‌کنند. زنبورهای نگهبان نیز مسئول محافظت از لانه هستند. برخی دیگر نیز باید گرده و شهد کافی برای تغذیه تمامی زنبورها فراهم کنند. در مواقع بروز یک بحران تمام زنبورها برای نجات یکدیگر همکاری می‌کنند؛ مثلا اگر درجه‌ حرارت کندو خیلی بالا برود، زنبورها با بال زدن دمای کندو را پایین می‌آورند. مشاهده این دست نمونه‌ها از نزدیک یا کسب اطلاعات به کمک کتاب‌های تصویری زیبا و یا نمایش عکس و فیلم بستر مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش در این پایه است. خوب است در پایان کاردستی یا بازی متناسب با اطلاعات ارائه شده به دانش‌آموزان پیشنهاد کنیم.