فعالیت متن‌نویسی

دانش‌آموزان را به گروه‌های سه نفره تقسیم می‌کنیم. هر گروه جملاتی مانند جملات زیر انتخاب کرده و در مدت زمان حداکثر 5 دقیقه فرصت دارد آن را تا جای ممکن ادامه دهد. هر گروهی که بهترین متن را نوشت، می‌تواند توسط سرگروه خود به سایر گروه‌ها «بشین پاشو» بدهد. می‌توان این فعالیت را چند بار دیگر هم انجام داد. لازم است دانش‌آموزان را به سمت شناخت عوامل تأخیر در کارهای مختلف و برنامه‌ریزی برای دوری از آنها سوق بدهیم.

  • سامان چند وقتی است به موقع به مدرسه می‌رسد؛ زیرا …
  • مهتاب مدتی است برنامه ثابت هفتگی برای مطالعه دارد و همیشه سرموقع انجامش می‌دهد؛ زیرا …
  • بابا همیشه سر قولش می‌ایستد و هر وقت زمانی را برای بازی با من تعیین می‌کند، …
  • و…

به طور کلی از جمله فعالیت‌های مناسب در این پایه متن‌نویسی است. بهتر است تنوع این متون زیاد و به انتخاب خود دانش‌آموزان باشد تا رغبت به انجام این فعالیت نیز زیاد گردد. متن طنز، خاطره، متن کمیک ‌استریپ، داستان واقعی یا تخیلی، نمایشنامه، متن نماهنگ و … از جمله پیشنهادات این بخش است. همچنین میزان نوشتن متن به عهده خود دانش‌آموز می‌تواند از یک پاراگراف تا چند صفحه باشد. آنچه مهم است هماهنگی این فعالیت با هدف سوره مبارکه است.