فعالیت قوانین را حدس بزن!

فهرستی از مهارت‌ها یا کارهایی را که باعث افزایش نشاط و رغبت در انجام کارهای خوب می‌شود تهیه کرده و هرکدام را روی یک برگه کوچک می‌نویسیم. یک دانش‌آموز پای تخته آمده و آن برگه را روی پیشانیش می‌چسبانیم. او باید با پرسش از هم‌کلاسی‌هایش و جواب بله و خیر و یا حتی اجرای نمایش بی‌صدای آنها برای عبارات بلند، حدس بزند چه مهارتی روی پیشانی‌اش نوشته شده؛ البته نزدیک شدن به عبارت هم قابل قبول است. این کلمات می‌تواند مفاهیمی مانند اخلاق خوب، رضایت والدین، نظم، تشویق خود، امیدواری به مهربانی خدا، گذشت، دیر نخوابیدن و … باشد.