فعالیت طراحی دیوارکوب

تعدادی حدیث کوتاه و زیبا راجع به اهمیت و آداب کمک به محرومان تهیه می‌کنیم و از دانش‌آموزان می‌خواهیم به صورت گروهی چند دیوارکوب‌ متنوع با محتوای این احادیث درست کرده و با آن فضای نمازخانه را تزئین کنند. حتی می‌توانند با آنها پازل درست کرده و به این طریق بعد از نماز جماعت مسابقه برگزار کنند.