فعالیت صفات پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وآله

از دانش‌آموزان بخواهیم هر یک در کاغذی کوچک، یک ویژگی از پیامبر را که در ذهن دارند، بنویسند. سپس همه کاغذها را جمع کنیم. هر بار یک نفر از دانش‌آموزان را مخاطب قرار می‌دهیم و با او بازی می‌کنیم؛ به این صورت که از بین کاغذها، یک ویژگی پیامبر را به او می‌گوییم و او باید آن را به خاطر بسپارد. سپس کاغذ بعدی و ویژگی بعدی؛ او باید ویژگی‌ها را با همین ترتیب حفظ کند. به میزانی که توانایی به خاطر سپاری این ویژگی‌ها را داشته باشد و بتواند با همان ترتیب آنها را بگوید، بازی ادامه پیدا می‌کند؛ و هر زمان ویژگی‌ها یا ترتیب آن را فراموش کرد، نوبت نفر بعدی می‌شود. مثلا پیامبر صبور؛ پیامبر صبور مهربان؛ پیامبر صبور مهربان خوش‌اخلاق؛ پیامبر صبور مهربان خوش‌اخلاق دلسوز… .