فعالیت ساخت گروهی دفترچه سوره

دانش ‌آموزان را به گروه ‌های چهار نفره تقسیم می‌کنیم تا با وسایل تزئینی،کاغذ،چسب و… که همراه خود آورده‌اند یک دفترچه با نام خاطرات ما و سوره قریش درست کنند. می‌توان بخش های مختلفی برای دفترچه تعیین کرد. بخش‌هائی چون مصحف نویسی سوره قریش، فهم ما از سوره، نیازهای اولیه انسان، اهمیت امنیت، خاطرات کار ایلافی‌مان ، داستان، شعر و دعای شکرگزاری نعمت ایلاف از خداوند. بدیهی است که در اختیار گذاشتن امکانات و ابزار هر فرد در گروه و تبادل نظر باعث ایجاد الفت و همچنین ساختن دفترچه‌های باشکوه در زمان کم می شود.