فعالیت ریسه آدمک‌ها

به تعداد اعضای کلاس‌آدمک‌های ساده مقوائی در رنگ‌های مختلف آماده می‌کنیم؛ بطوریکه دست‌هایشان را به طرفین باز کرده باشند. به هرکدام از بچه‌ها یک آدمک داده و از آن‌ها می‌خواهیم یکی از صفاتی که برای حفظ و تقویت همدلی و ایجاد الفت بین انسان‌ها می‌شناسند روی آن بنویسند. سپس دست‌های آدمک‌ها را به هم وصل کرده و یک ریسه زیبا از آن بسازند. می‌توانند از این ریسه برای تزئین کلاس در مدت وقوف روی سوره استفاده کنند. مرور روزانه این کلمات با هم درکلاس باعث می‌شود اهمیت تلاش برای حفظ و تقویت الفت بینشان پررنگ شود.