فعالیت دیدن زیبایی‌ دوستان

از دانش‌آموزان بخواهیم به ترتیب هرکس درباره دوست خود، یک جمله تحسین‌آمیز بگوید. بچه‌ها باید تلاش کنند جنبه‌های مختلفی از زیبایی را در دوستان خود ببینند و آن را به یکدیگر ابراز نمایند؛ مثلا به زبان خودشان بگویند «دوست من خوب و زیبا می‌خندد و وقتی می‌خندد زیباتر می‌شود.» خوب است بعد از بیان جمله تحسین‌آمیز هر یک از بچه‌ها، ما هم آنها را در تحسین دوستشان همراهی ‌کنیم.

آیکون-لپ-تاپ  این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.