فعالیت دست در دست رسول

این بازی در یک فضای بزرگ و باز قابل اجراست؛ مانند حیاط، نمازخانه و سالن ورزشی مدرسه. در این بازی معلم جایگاه رسول می‌گیرد و بچه‌ها باید تلاش کنند اتصالشان را به معلم حفظ نمایند. او مارپیچ می‌رود و بچه‌ها باید مراقب باشند دستشان از دست معلم جا نشود. در نهایت معلم می‌تواند دست خود را به یک نماد دینی مثل محراب، کتیبه امام حسین علیه‌السلام، قرآن یا حتی کاغذی که اسمی از اسماء الهی روی آن نوشته شده باشد، بزند و یک دور از بازی تمام شود. برای اتصال دست‌ها به دست معلم، کافیست همه دانش‌آموزان دست به دست یکدیگر دهند و فقط یک نفر دست معلم را بگیرد و همه از طریق همان یک نفر به او متصل شوند. دانش‌آموزان فقط باید دستان هم را محکم بگیرند تا این اتصال قطع نشود.