فعالیت دست‌های یاری دهنده

روی تخته تعداد زیادی از نمونه‌های متنوع افراد با نیازهای مختلف را می‌نویسیم؛ برای مثال: پیرمرد ایستاده در اتوبوس، پدر خسته، خواهرکوچولویی که حوصله‌اش سر رفته، مادری که کارهای زیادی دارد، هم‌کلاسی‌ای که چند روزی غائب بوده، یک نابینا در خیابان و … . از دانش‌آموزان می‌خواهیم روی یک مقوا طرح دست خود را کشیده و آن ‌را برش بزنند. کف دست بنویسند «من نیازها را می‌بینم» و به انتخاب خود روی هرکدام از انگشت‌ها کاری را که می‌توان برای کمک به یکی از آن موارد انجام داد بنویسند. سپس دست‌ها را حول یک دایره بزرگ که در مرکز آن با خط زیبا کلمه ماعون نوشته شده است می‌چسبانیم.