فعالیت آموزش سوره و فهم آن به دیگران

آموزش دادن سوره و مفاهیم آن به دانش‌آموزان دیگر که از داشتن معلم فهم قرآن محروم هستند یکی از مصادیق زیبای برطرف کردن کمبودهای دیگران است. می‌توانیم از دانش‌آموزان بخواهیم با استفاده از روش‌های مختلف در فضای مجازی آنچه را که از سوره ماعون یادگرفته‌اند با دیگران به اشتراک بگذارند. حتی می‌توانیم یک روز را […]

فعالیت تجربه یاد دادن

از بچه‌ها بخواهیم هرکس در هر درسی قوی است، یک نفر را که در آن درس نیاز به کمک دارد، به عنوان یار خود پیدا کرده و به او کمک کند تا آن درس را خوب یاد بگیرد. سپس در ارزیابی پایانی امتیاز هر دو یار جمع شود. برای این فعالیت می‌توان قوانینی هم در […]

فعالیت چرخش دو دایره

این بازی در فضایی بزرگ و ترجیحا در نمازخانه انجام می‌شود. ابتدا به تعداد نیمی از اعضای کلاس تکه‌های کاغذ رنگی کوچک آماده می‌کنیم. روی هرکدام از کاغذها جمله‌ای در مورد معرفی یک نیازمند اما بدون اشاره مستقیم به نیازش می‌نویسیم؛ برای مثال: من یک پرنده زخمی هستم، من یک پیرمرد ایستاده در اتوبوس هستم، […]

فعالیت جانماز آوردن

کلاس را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. گروه اول در یک صف کنار هم بایستند. گروه دوم در سمت دیگر نمازخانه در یک صف بنشینند. با شماره معلم، گروه اول به طرف وسایل نماز می‌دوند تا آنها را به ترتیبی که باید استفاده شود به دست اعضای گروه دوم برسانند. قانون این بازی این است […]

فعالیت پیشنهاد کمک

قانون حمایت از محرومان و توجه به کمبودهای دیگران در همه جا جاری است. مادربزرگ‌ در خانه‌اش، پیرمردی ایستاده در اتوبوس، دوستی با پای گچ گرفته در مدرسه، خانمی با وسایل سنگین در خیابان، بچه‌ کوچکی که زمین خورده و … . نقش‌های مختلف و موقعیت‌های گوناگونی را مثال می‌زنیم و بعد از بچه‌ها می‌خواهیم […]

فعالیت دست‌های یاری دهنده

روی تخته تعداد زیادی از نمونه‌های متنوع افراد با نیازهای مختلف را می‌نویسیم؛ برای مثال: پیرمرد ایستاده در اتوبوس، پدر خسته، خواهرکوچولویی که حوصله‌اش سر رفته، مادری که کارهای زیادی دارد، هم‌کلاسی‌ای که چند روزی غائب بوده، یک نابینا در خیابان و … . از دانش‌آموزان می‌خواهیم روی یک مقوا طرح دست خود را کشیده […]

فعالیت گروه کلمات مرتبط

یک مکان یا شرایط خاص را نام می‌بریم و هر گروه از دانش آموزان باید سه کلمه مرتبط با قوانینی که باید در آن مکان رعایت شود را بگویند. مکان‌هائی مانند: خیابان، مدرسه، خانه، پارک، شهربازی، وسایل نقلیه عمومی، فوتبال و… . برای مثال می گوییم: خیابان؛ دانش آموزان: کمربند ایمنی، خط عابرپیاده، چراغ قرمز؛ […]

فعالیت خیابان بی قانون

از دانش‌آموزان می‌خواهیم همگی نقش موتور و ماشین به خود بگیرند. خودمان هم نقش پلیس بی‌قانون را ایفا می‌کنیم. ماشین‌ها با هر سرعتی به هر سمتی که می‌خواهند می‌رانند و پلیس هم که قانون ندارد، دست‌هایش را به هر سمتی می‌چرخاند و مدام سوت می‌زند. طبیعی است که بین ماشین‌ها برخورد و تصادف پیش می‌آید […]

فعالیت کتاب برای همه

یکی از کمبود‌های مهمی که لازم است توجه دانش‌آموزان را به آن جلب کنیم، نیاز به مطالعه کافی برای همه افراد جامعه است. ممکن است هرکدام از دانش‌آموزان در خانه تعدادی کتاب خوب داشته باشند که برایشان تکراری شده اما مطالعه آن برای یکی از دوستانشان و یا اقشار محروم جامعه که کمتر امکان تهیه […]

فعالیت قوانین دوستی

روابط اجتماعی معمول دانش‌آموزان در این سن موضوع مناسبی برای مطرح کردن تنوع قوانین است. یکی از این موضوعات روابط دوستی است. از دانش‌آموزان می‌خواهیم تعدادی از قوانین و محدودیت‌هایی را که برای دوست‌یابی و دوستی کردن می‌شناسند بیان کنند و نظرشان را راجع  به منافع پایبند بودن به آنها بگویند.