فعالیت‌ درمنزل

  1. دانش‌آموز، قرآن کریم را به یکی از اعضای خانواده خود بدهد و با کمک او از فهرست قرآن سوره مبارکه حمد را پیدا کند و از روی آن بخواند. سپس آنچه را از سوره حمد می‌داند برای او تعریف کند.
  2. درباره سوره حمد با خانواده خود صحبت کند و توضیح بدهد سوره حمد به ما چه می‌گوید؛ شعار سوره را به همان شکلی که در کلاس یاد گرفته، در منزل بخواند و به پدر، مادر، خواهر یا برادر خود یاد بدهد.
  3. از اعضای خانواده خود بپرسد چه زیبایی‌هایی در اطراف خود می بینند؟
  4. اعضای خانواده دور هم بشینند و زیبایی‌های ظاهری و باطنی یکدیگر را بازگو کنند و نسبت به آن ابرازت مثبت داشته باشند.