فعالیت خطاطی

از جمله فعالیت‌هایی که می‌تواند سبب درک بهتر هدف سوره شود، خطاطی است؛ این کار خصوصا برای پسران در این پایه مهم‌تر و مناسب‌تر است. نوشتن شعار سوره، اشعاری که در این کتاب آمده، جمله‌ای در راستای هدف سوره و پایه و مواردی از این قبیل می‌تواند موضوع خطاطی قرار بگیرد. آنچه اهمیت دارد، تمایل دانش‌آموزان به انجام و ادامه این کار است؛ به محض اینکه دریافتیم آنها میل به خطاطی ندارند، فعالیت را عوض می‌کنیم.

این فعالیت در پایه پنجم و ششم هم مورد توجه است.

می‌توانیم از بچه‌ها بخواهیم شعار سوره را خطاطی کنند؛ یا ابیات مختلف، یک یا دو آیه از سوره، جملاتی زیبا مرتبط با مفاهیم سوره توحید را با خطی خوش بنویسند. می‌توانیم برای این کار علاوه بر خودکار از قلم‌ نی نیز استفاده کنیم. همچنین برای افزایش جذابیت این بخش، از ابزار دیگری مانند پر، ساقه برگ، شاخه نازکی از درخت و امثال آن نیز می‌توان استفاده کرد.