فعالیت جمع کردن خرده کاغذها

بهتر است این بازی در فضائی مثل نمازخانه انجام شود. تعداد زیادی کاغذ باطله در اختیار بچه‌ها می‌گذاریم تا آنها را به قطعات کوچک خرد کنند. سپس با خرده‌های کاغذ یک برف بازی حسابی می‌کنیم. اجازه می‌دهیم برف‌ها را به هوا بپاشند، روی سر خود و دوستانشان بریزند و هر قدر که می‌خواهند از این بازی مهیج لذت ببرند. در پایان وقتی همه جا از خرده‌های کاغذ پوشیده شد، از بچه‌ها می‌پرسیم چه کسی می‌تواند در مدت ده دقیقه همه کاغذها را جمع‌آوری کند و اصلا هم خسته نشود؟ پس از اینکه بچه‌ها آمادگی خود را اعلام کردند، آنها را به چند گروه تقسیم می‌کنیم. هرگروه مسئول تمیز کردن یک بخش از نمازخانه می‌شود. سپس همگی در یک ردیف به حالت چهاردست و پا در یک خط به نام جاروبرقی قرار بگیرند و تکه‌های ریز جامانده را جمع کنند. با این روش، نظافت به مدت ده دقیقه به پایان می‌رسد. در پایان همگی دست در دست یکدیگر می‌دهيم و خدا را به خاطر نعمت الفت و همدلی که بین ما قرار داده شکر می‌کنیم؛ نعمتی که امکان تمیز کردن محیط بازی در مدت کوتاه را به ما داده است. حتی خوب است همه با هم سجده شکر به جا ‌آوریم.