فعالیت جشن مجموع نمازهای اول وقت

در مدت تدریس سوره ماعون از دانش‌آموزان می‌خواهیم هر بار که نمازشان را اول وقت می‌خوانند در یک دفترچه ثبت کنند. در آخرین روز تدریس این سوره از همه دانش‌آموزان می‌خواهیم روی یک کاغذ که آن را دست به دست می‌کنند مجموع دفعاتی که طی این مدت نماز اول وقت خوانده‌اند را بنویسند؛ البته هیچ اجباری به نوشتن نامشان روی کاغذ نیست و صرفا نوشتن عدد کفایت می‌کند. یک کیک بزرگ را که بدون اطلاع قبلی دانش‌آموزان تهیه کرده‌ایم سرکلاس آورده و روی آن شمع می‌گذاریم. در پایان جشن با کمک دانش‌آموزان نیمی از کیک را برای تقسیم بین محرومان بسته بندی می‌کنیم.