فعالیت توجه به چشم

به کودکان بگوییم ابتدا سرانگشتان خود را به هم برسانند؛ اکنون دستان خود را باز کنند؛ در مرحله بعد از آنها بخواهیم چشمان خود را ببندند و حالا سعی کنند سرانگشتان خود را به هم برسانند. بچه‌ها خواهند دید که اگر بخواهند با سرعت این کار را انجام دهند، کمی مشکل است. سپس از آنها بخواهیم چشمان خود را باز کنند و دوباره سرانگشتان را به هم برسانند. در این فعالیت ساده مشاهده می‌کنند که چشم‌ها به ما کمک می‌کنند تا حرکات بدن راحت‌تر انجام گیرد.

اين فعاليت مناسب پايه ي دوم نيز مي باشد وبايد قدري بيشتر درباره خواص و كاركرد هاي چشم را بيان كرد تا به اهميت آن در زندگي و انجام امور روزانه واقف شوند.