فعالیت توجه به قوانین طبیعی

برای انتقال بهتر مفهوم قانون، می‌توانیم برنامه‌ای ترتیب دهیم تا دانش‌آموزان به مدت یک هفته شاهد طلوع خورشید و سمت و سوی حرکت آن از مشرق به مغرب به عنوان قانون‌مداری آسمان باشند. برای مثال دانش‌آموزان نوبت صبح ببینند که خورشید هر روز از سمت مشرق طلوع می‌کند و ظهر موقع رفتن آنها به خانه در وسط آسمان است. یا دانش‌‌آموزان نوبت عصر ببینند که خورشید هنگام ورود آنها به مدرسه وسط آسمان است و هنگام بازگشت آنها به خانه در جهت مغرب در حال پنهان شدن است. همچنین می‌توانیم بگوییم که آسمان قوانین دیگری هم دارد؛ مانند اینکه آسمان همیشه بالای زمین قرار دارد و ابرها را در خود جا می‌دهد. آسمان قوانین زیادی دارد که همین قوانین آن‌ را زیبا کرده است. خوب است از بچه‌ها بخواهیم پای خود را به زمین بکوبند و ببینند که زمین همیشه سفت و محکم است. قانون سکون داشتن زمین امکان داشتن زندگی شاد را برای ما ایجاد کرده است. تغییر فصول هم بهانه خوبی برای مطرح کردن وجود قوانین متعدد در طبیعت و نشان دادن اهمیتش است؛ برای مثال اگر برگ‌های درختان به جای فصل پائیز در فصل تابستان می‌ریخت دیگر خبری از میوه‌های تابستانی نبود. با نشان دادن یک درخت هم می‌توانیم به قانون مهم رشد درختان اشاره کنیم؛ اینکه اگر درختان به جای رشد عمودی رشد افقی داشتند مانع رفت و آمد ما می‌شدند یا دیگر بر سر ما سایه نمی‌انداختند و … . به این شکل بچه‌ها را با قوانینی که سبب بهتر شدن زندگی انسان می‌گردد، آشنا کنیم.